SGK teşvikleri işletmelerin prim yükünü hafifletmeye devam ediyor. Her büyüklükte şirketin yararlanıp çalışan prim giderlerinde ciddi indirimler sağlayabileceği birçok farklı destek sizleri bekliyor.

2022 yılında geçerli SGK prim ve istihdam teşviklerine kısaca göz atalım.

5 puanlık indirim teşvikleri (5510 sayılı kanun)

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesinden 5 Puanlık İndirim

Bu teşvik kapsamında özel sektör işverenlerine, prime esas kazanç üstünden hesaplanan “malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinde” 5 puanlık indirim sağlanır. Bu teşvikten yararlanmak için bu yazının son maddesinde belirtilen genel şartları sağlamak gereklidir.

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışanlar için bu indirim sağlanmaz.

Bu teşvikden şu kapsamlardaki işler ve işverenler yararlanamaz;

  • 2886 nolu devlet ihale kanunu ve 4734 nolu kamu ihale kanunu kapsamında yapılan
    işler
  • Uluslararası anlaşmalar kapsamında alım ve yapım işleri yapanlar
  • 5335 sayılı kanun 30. madde 2. fıkra kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlar

Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılar İçin Uygulanan 5 Puan İndirim

Bu teşvik özel sektör işverenlerine, yurt dışına gönderdikleri sigortalılar için genel sağlık sigortası primlerinde 5 puanlık indirim sağlar. Teşvikten yararlanmak için çalışanlar yurtiçinden gönderilmelidir. Bu indirimi Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılar.

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, Libya’da çalışanlar, zorunlu stajdaki öğrenciler, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, iş kaybı tazminatı alanlar ve harp malulleri ile vazife malullüğü aylığı alanlar için bu indirim uygulanmaz.

Teşvikten yararlanmak için bu yazının son maddesinde belirtilen genel şartları sağlamak gereklidir. Ek olarak bir üst teşvik maddesinde belirttiğimiz işler ve işverenler için bu teşvik geçerli değildir. Ayrıca bu indirim bir üst maddedeki teşvikle aynı anda sağlanmaz.

4/b (Bağ-Kur) 5 Puan Teşviki

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlara; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinde 5 puanlık indirim sağlanır. Bu indirimi Hazine ve Maliye Bakanlığı üstlenir.

Bu teşvikten yararlanmak için primlerin yasal süreler içinde ödenmesi şarttır. Yararlanacak kişilerin kendi sigortalılıklarıyla ilgili prim ve idari ceza borcu ya da bunlardan kaynaklanan gecikme cezası veya gecikme zammı bulunmamalıdır.

Herhangi bir borç söz konusu fakat taksitlendirme ya da yapılandırma yapılmışsa da bunların bozulmamış olması durumunda bu indirimden yararlanılabilir.

İlave İstihdam Teşvikleri

İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki

İşsizlik ödeneğine hak kazanan kişilerin istihdamı durumunda yararlanılabilir. Bu teşvikle; kısa vadeli sigorta primlerinin %1’i ile uzun vadeli sigorta ve GSS primlerinin tamamı indirilir.

İşverenin bu teşvikten yararlanabilmesi için kilit nokta; bu çalışanın işe girdiği günden önceki altı aylık dönemdeki ortalama sigortalı sayısına ek olarak çalıştırılmasıdır. Sigortalının ise işsizlik ödeneğine hak kazandığı son işverenden farklı bir yerde işe başlamış olması gerekir.

Bu teşviğin süresi çalışanın işsizlik sigortası için kalan hakkı kadardır. İndirimler İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanır.

Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik

18 yaşından büyük; genç, kadın ve mesleki belge sahiplerinin istihdamı durumunda, bu çalışanların sigorta primlerinin işveren payı İşsizlik Sigortası tarafından karşılanır.

İşverenin bu haktan yararlanabilmesi genel teşvik alma şartlarına uyuyor olmasına ve bu çalışanları ilave olarak istihdam etmesine bağlıdır. İlave istihdamdan kasıt, bu çalışanların işe giriş tarihi öncesindeki 6 ay ortalamasına ek olarak işe alınmasıdır. Kadınlar ve 29 yaşına kadar erkekler için 24 ila 54 ay arası, 29 yaşından büyük erkek
çalışanlar için 6 ila 24 ay boyunca indirim sağlanır. Kesin süreyi belirleyen kriter çalışanın sahip olduğu belgelerdir.

Ayrıca teşviğe konu çalışanın son 6 ayda APHB (Aylık Prim ve Hizmet Belgesi) kaydı olmamalıdır.

İlave İstihdam Teşviki

Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsizleri işe alan işverenlerin yararlanabildiği, prime esas kazanç üzerinden hesaplanan primlerin indirimini kapsayan teşviktir. İşsizliği düşürmek amaçlı bir uygulama olduğundan ilave istihdam için ödenir.

Bu teşvikteki ilave istihdam kriteri; çalışanın önceki takvim yılında bildirilen ortalama sigortalı sayısına ek olarak işe alınmış olmasıdır. Genel şartlar ise yine karşılanmalıdır.

Bu desteğin süresi 18 yaşından büyük kadınlar, 18-25 yaş arası erkekler ve engelliler için 18 aydır. Bunların dışında kalan çalışanlar için ise 12 ay boyunca destek verilir. Teşviğin şu an için son yararlanma süresi 31 Aralık 2022’dir. Bu tarih uzatılmadığı takdirde son indirim 2022 Aralık ayı için yapılacaktır.

Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağladığı nakdi düzenli sosyal yardımlardan yararlananları konu alan teşviktir. İlgili sigortalının, son bir yıl içinde bu yardımlardan alan kişilerin ikamet ettiği bir hanede bulunması ve İşkur’a kayıtlı işsiz olması gerekir.

Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanır.

İstihdamı artırmayı hedeflediğinden, önceki takvim yılında bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alım yapılmalıdır.

Dezavantajlı Kişilere Yönelik Teşvikler

Engelli Sigortalıların İstihdamına Yönelik Teşvik

Çalıştırılan engelli bireylerin prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin tamamının indirilmesidir. Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanır.

Sosyal güvenlik destek primi veya topluluk sigortasına tabi çalışanlar, yurtdışında çalışanlar, aday çıraklar, çıraklar ve öğrenciler için bu teşvikten yararlanılamaz.

Aynı ilde en az 50 sigortalı çalıştıran özel işyerleri, korumalı işyerleri, kontenjan fazlası engelli sigortalı çalıştıranlar veya yükümlü olmadığı halde engelli sigortalı çalıştıranlar bu teşvikten yararlanabilir.

Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Kişilerin İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocukların istihdamı ile yararlanılabilen teşviktir. Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin tamamını kapsar. İndirim Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanır.

Destekten 5 yıl boyunca yararlanılabilir. Önemli nokta, kendisi için indirim alınacak çalışanın reşit olduğu tarihte halen sosyal hizmet modellerinden yararlanıyor olması gerekliliğidir.

Genç Girişimci Teşviği (5510 sayılı kanun)

Bu teşvik ile genç girişimcilere 1 yıl süreyle sigorta prim desteği sunulur. Sağlanan destek prime esas kazanç alt limitiyle sınırlıdır. Yani aylık 1,726,38 TL indirim söz konusudur. Bu indirimi Hazine ve Maliye Bakanlığı üstlenir.

Genç girişimci sayılabilmek için 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olma şart aranır. Ayrıca 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı olma şartı vardır. Adi ortaklıklar ve şahıs ortaklıklarında yalnızca tek bir ortak bu teşvikten yararlanabilir.

SGK Teşviklerinden yararlanmak için genel şartlar

Her teşviğin kendine has kuralları olsa da elbette bazı genel şartlar mevcut. Bunları kısaca dile getireceğiz fakat yararlanmak istediğiniz destekle ilgili kuralları mutlaka detaylı incelemeniz gerekir.

Devletin bu teşvikleri sunarken ana amacı değişen ekonomik dengelerin firmalara getirdiği zorlukları bir nebze olsun üstlenip piyasanın döngüsünü korumak. Kurallar da tabi ki bu amaca uygun belirleniyor ve kanuni sorumluluklarını yerine getiren firmaları önceliğe alıyor.

SGK teşviklerinde aranan genel şartları göz attığımızda en belirgin konu sigorta primleriyle ilgili yasal zorunlulukların zamanında yerine getirilmesi. Buna göre aylık prim bildirimleri ve prim ödemelerinde gecikme yaşanmaması gerekiyor.

Bir diğer önemli konu ise sigortasız çalışanlar. Çalıştırılan kişilerin sigorta bildirimlerinin yapılmadığı veya sahte bildirim yapıldığının tespiti teşviklerden yararlanmanızı belirli sürelerle engelleyecektir. Mahrumiyet süreleri hangi kusuru kaçıncı kez ve kaç çalışan için işlediğinize bağlı olarak değişiklik gösterir.

2022 SGK Teşvikleri Hakkında Sık Sorulanlar

Birden çok teşvikten yararlanabilir miyim?

Evet, birden çok teşvikten aynı anda yararlanmak mümkündür. Fakat bu her teşvik için geçerli değil. Bazı destekler yalnızca tek başına kullanılabilirken, kimi destekler ise belirli başka desteklerin kullanımı durumları için kısıtlanmış olabiliyor.

Hangi desteklerden ne seviyede yararlanabileceğinizi değerlendirmek ve teşviklerden maksimum faydayı sağlamak için deneyimli ekibimizden destek alabilirsiniz.

İlgili Yazılar

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

blank