Sıfır hatayla ilerlemesi gereken bordrolama işlemlerini yürütmekte zorlanıyor musunuz?  Ya da bordrolama işi çalışanlarınızın asıl uzmanlıklarına odaklanmalarını mı zorlaştırıyor?

Bordro, yasal zorunlulukla yerine getirdiğiniz fakat şirketinize uzmanlık alanıyla ilgili katkı sağlamayan bir süreç. Birçok prosedür barındırıyor ve mevzuat takibi gerektiriyor. Çoğu şirket de bu konuda bir uzman çalıştırmanın mantıklı olacağı sayıya ve çalışan döngüsüne sahip olmadığından bordrolama zorlanılan ve sürekli sorun çıkartan bir iş halini alıyor.

Angaryadan kurtulun, uzmanlığınıza odaklanın!

Bordrolama hizmetimizden faydalanarak

 • Bordrolama işi için gereken sistem kurulum ve çalışan maliyetinden kurtulun
 • Ekibinizin asıl görevlerine odaklanmasını kolaylaştırın
 • Vaktinizi şirkete para kazandıracak asıl işinize ayırın
 • Maaşların şirket içi gizliliğini koruyun
 • Mevzuat takibinden kurtulun, hata ve ceza riskinden korunun
blank

Bordrolama Hizmetine Neler Dahil?

 • Firmanın faaliyet alanı ve özeli durumlarına göre şirket personel sözleşmesinin avukatımız tarafından hazırlanması
 • Firmaya özel iş başvuru formunun hazırlanması
 • Özlük dosyasında bulunması gereken evrakların kontrolü
 • Potansiyel teşvik sorgulaması
 • İşe giriş bildirimi
 • Yabancı işçi alım süreci yönetimi ve takibi
 • Bordroya dahil tüm ödemelerin hesaplanması (Ücret, İkramiye, Fazla mesai, BES, Ücret haczi, Avans, Özel sağlık sigortası, vb.)
 • Hastalık/Sağlık/Analık raporlarının bildirimi, onaylanması ve bordroya dahli
 • İş Kazası bildirimi
 • Emniyet müdürlüğüne personel kimlik bildirimi
 • Aylık iş gücü çizelge bildirimi (İŞKUR)
 • Muhtasar ve prim hizmet beyanı, onayı ve gönderimi
 • Banka maaş ödeme listelerinin hazırlanması
 • Bordro ve hesap pusulalarının toplu ve personel özelinde gönderimi
 • Yıllık izin defterinin tutulması, takibi ve kontrolü
 • Personel kıdem ve ihbar tazminatı hesaplanması
 • Personel ibranamesi hazırlanması
 • Gereklilik halinde Avukat aracılığıyla noterden ihtar çekilmesi veya ihtarın cevaplanması
 • İşten ayrılış bildirimi
 • Personele savunma istem yazısının hazırlanması
 • Tutulacak tutanakların hazırlanması
 • Muhasebe için personel, departman, proje bazında muhasebe fişi oluşturulması
 • TÜİK bildirimleri
 • Merkez, işyeri ve/veya şubeye ilişkin SGK bildirimleri, sicil numaralarının alınması, yasal işlemlerin yapılması.
 • Borcu yoktur yazısı alınması
 • Periyodik personel özlük dosya kontrolü
 • SGK mevzuat danışmanlığı.
 • Talep edilen personel raporlarının hazırlanması

Bordrolama Hizmeti Nedir?

Bordrolama hizmeti, şirketlerin çalışan bordro işlerinin şirket dışında yapılması işidir. Bordro; hesap ayrıntılarını gösteren tablo anlamına gelir. Net maaşların, vergilerin, sigorta primlerinin ve çeşitli kesintilerin doğru hesaplanabilmesi için bu hesapların yanlışsız yapılması şarttır.

Bazı şirketler bu işi kendi bünyelerinde yaparlar. Bu işi kendi bünyesinde sürdürmek, şirketler için ek iş gücü ve ek personel anlamına gelir. Fakat özellikle küçük ve orta çaplı şirketlerde bu iş için bir personel istihdam etmek karlı olmaz. Herhangi bir çalışana yaptırmaya çalışmak ise hatalara ve bağlı cezalara kapı aralar. Bu nedenle birçok şirket bordro hesaplama işini uzman bir dış kaynağa yaptırmayı tercih eder.

Outsource Bordrolama Hizmeti Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Outsource, yani dış kaynak kullanımı ile, bordrolama hizmeti hakkında merak edilenler ve en çok sorulan soruları yanıtlıyoruz.

Bordrolar nasıl imzalanıyor?

Maaşlar banka veya finans kuruluşları aracılığı ile ödendiğinde bordroların imzalatılması zorunluluğu yoktur. Ancak hesap pusulalarının mutlaka imzalatılmasını tavsiye ederiz.

Bordrolama hizmetinin maliyeti nedir?

Sağladığımız bordrolama hizmetinin ücreti çeşitli faktörlere göre değişir. Tahmin edilebileceği gibi başlıca faktör bordrosu hesaplanacak çalışan sayısıdır. Bunun yanında çalışan ücretlendirme sistemine göre prim, mesai gibi ek hesaplamalar çıkabiliyor. Bu durum da ek bir iş yükü yani maliyet anlamına geliyor. Bordro bildirimlerinin hangi yolla yapılacağı da iş yükünün hesaplanmasında önemli bir faktör.

Saydığımız etmenler her firmaya özel olduğundan outsource bordro hizmet ücretimiz için teklif istemeniz en sağlıklı yoldur.

blank